Płyta Sądeckiej Orkiestry Kameralnej z muzyką filmową!