Kwartet smyczkowy Dobry Ton – ślub cywilny, ślub kościelny

Dobry Ton gra alleluja na ślubie, pieśni i muzyka poważna w kościele