Uroczysty ślub w Dąbrowie Szlacheckiej, oprawa muzyczna ceremonii

Występ artystyczny w Dąbrowie Szlacheckiej koło Krakowa. Kwartet smyczkowy gra w trakcie uroczystości ślubnej. W oczekiwaniu na pannę młodą kwartet gra Kanon Pachelbela