Współpraca z innymi muzykami, skrzypce i organy, muzyka kościelna

Oprawa muzyczna ślubu w zabytkowym kościele, skrzypce na ślubie, organy na ślub