Mazowsze. serce polski. Biało-czerwona tabliczka; sfinansowanie renowacji organów. Dwóch skrzypków, altowiolista i wiolonczelista grają na uroczystości

Sfinansowanie renowacji organów. Dwóch skrzypków, altowiolista i wiolonczelista grają na uroczystości