Kwartet smyczkowy Dobry Ton – oprawa muzyczna ślubu, skrzypce wiolonczela

skrzypce na ślubie Kraków, wiolonczelista gra Bacha