Kwartet smyczkowy Dobry Ton – muzyka na ślub, skrzypce, wiolonczela

wiolonczela gra na ślubie plenerowym, skrzypce na ślub